Camera IP

Camera IP giúp bạn truy cập camera từ xa thông qua đường truyền internet, công nghệ Camera IP ngày càng được cải tiến và nâng cao chất lượng. Có nhiều cách để áp dụng lắp đặt camera ip đồng thời khả năng ứng dụng camera ip trong quản lý rất hiệu quả, chúng ta có thể áp dụng camera vào quản lý cửa hàng, camera quản lý nhân lực, camera an ninh ...