Dịch vụ Email

Dịch vụ Email dành cho doanh nghiệp và cá nhân đang là một xu thế không thể thiếu nhất là đối với các doanh nghiệp các bạn có thể tạo email tùy ý với cái đuôi email là công ty bạn, điều này sẽ giúp công ty nâng tầm thương hiệu và chuyển công ty sang một vị thế là một công ty lớn.

ví dụ: tên ban @ tên công ty .com. Bạn có thấy thú vị khi tên mình được gắn với tên công ty, điều này thật là chuyên nghiệp, chính email này sẽ thúc đẩy doanh số cũng như mức độ tin tưởng của khách hàng vào thương hiệu công ty bạn.