Thiết bị thông minh

Thiết bị thông minh được CityOne tìm hiểu và cung cấp ra thị trường có tính đột biến và sáng tạo không ngừng. Các thiết bị được các nhà nghiên cứu chế tạo ra giúp bạn tối ưu hóa thiết bị trong cuộc sống hàng ngày, tao cho bạn một cộc sống công nghệ an toan fthoong minh. Các ứng dụng phổ biến như khóa trống trộm, còi báo cháy, đèn cảm ứng, usb wifi, usb 3G, camera IP, wifi maketing ...